1399/07/04 ثبت مشخصات اولیه متقاضیان عضویت در سامانه عضویت
نام  
نام خانوادگی  
کد ملی  
شماره شناسنامه  
نام پدر  
جنسیت  
پست الکترونیک  
تلفن همراه  
مواردی که * مشخص شده اند را می بایستی پر بفرمایید.
 
کلیه حقوق این سامانه محفوظ و در اختیار سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران می باشد