راهنماي ويرايش اطلاعات شخصي
اعضاي محترم جهت تغيير اطلاعات شخصي مانند:تغییر آدرس منزل، آدرس محل كار، تلفن همراه و تغيير هيئت مديره نيز از صفحه اصلي دكمه ورود اعضا را انتخاب نموده و با وارد كردن شماره نظام به عنوان شناسه كاربري و شماره نظام به همراه شماره شناسنامه به عنوان كلمه رمز وارد صفحه اطلاعات شخصي شده و با انتخاب گزينه ويرايش اطلاعات شخصي اقدام به ويرايش اطلاعات خود نمائيد.
کلیه حقوق این سامانه محفوظ و در اختیار سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران می باشد