راهنماي ويرايش اطلاعات حقوقي
اعضاي محترم در صورت تغيير اطلاعات حقوقي مانند پست سازماني، نام و نام خانوادگي و يا تغيير عكس پرسنلي، تغيير وضعيت شغلي، تغيير كدملي از صفحه اصلي دكمه ورود اعضا را انتخاب نموده و با وارد كردن شماره نظام به عنوان شناسه كاربري و شماره نظام به همراه شماره شناسنامه به عنوان كلمه رمز وارد صفحه اطلاعات شخصي شده و با انتخاب گزينه ويرايش اطلاعات حقوقي اقدام به ويرايش اطلاعات حقوقي نمائيد.
کلیه حقوق این سامانه محفوظ و در اختیار سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران می باشد